Heterogeniczność rybosomów jako nowy element regulacji translacji.

Autor

  • Piotr Pietras Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu https://orcid.org/0000-0002-9693-4216
  • Katarzyna Kamińska Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Sebastian Pęcherz Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Julia Sobkowiak Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Kamilla Grzywacz Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk https://orcid.org/0000-0002-4129-0038

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2021_467

Abstrakt

Funkcjonowanie wszystkich żywych komórek jest zależne od precyzyjnego dostrojenia ekspresji genów i biosyntezy białek. Rybosomy, maszyny molekularne stanowiące centra translacji, były kiedyś uważane za niezmienną siłę napędową produkcji białek. Jednak badania z ostatnich lat wskazują, że rybosomy biorą aktywny udział w regulacji procesu translacji, między innymi przez wpływ na kontrolę inicjacji translacji, szybkości elongacji czy selektywności translacji mRNA. Dzieje się tak przez obecność subpopulacji rybosomów, różniących się składem rRNA i białek, ich modyfikacjami oraz stechiometrią białek. W tej publikacji skupiliśmy się na przybliżeniu tematu heterogeniczności rybosomów u eukariontów, wynikającej ze zmian w stechiometrii białek rybosomalnych oraz wykorzystania różnych paralogów białek.

Downloads

Download data is not yet available.
Streszczenie graficzne

Opublikowane

2022-11-30

Numer

Dział

Artykuły