Histon H1 – struktura i funkcja

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2021_466

Abstrakt

Histony łącznikowe (H1) są białkami występującymi w jądrze komórkowym większości eukariontów. Pełnią ważną rolę w ich życiu i rozwoju, uczestnicząc m.in. w kondensacji chromatyny, regulacji transkrypcji genów czy indukcji apoptozy. Mimo powszechnego występowania oraz istotnych funkcji H1, na wiele pytań nie znaleziono dotąd odpowiedzi. Zagadką pozostaje mechanizm odpowiedzialny za tryb wiązania tego histonu do nukleosomu oraz wpływ każdego z trybów na strukturę chromatyny. Pojawiają się również doniesienia na temat uczestnictwa H1 w procesach fizjologicznych nie związanych bezpośrednio z organizacją materiału genetycznego. Postuluje się, że histon ten bierze udział w powstawaniu wrzeciona podziałowego u roślin, a jego fragmenty – w obronie ryb przed patogenami. Artykuł ten ma na celu przyjrzenie się histonowi H1 pod wieloma aspektami, zgromadzenie i uporządkowanie zdobytej już wiedzy oraz nakreślenie pytań, na które odpowiedzi należy szukać w przyszłości.

Downloads

Download data is not yet available.
Streszczenie graficzne

Opublikowane

2022-11-30

Numer

Dział

Artykuły