Monooksygenazy cytochromu P450 – wszechstronne biokatalizatory

Autor

  • Agata Wszołek Instytut Biologii, Uniwersytet Szczeciński; Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Instytut Biologii, Uniwersytet Szczecińsk

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2021_464

Abstrakt

Postępy w biochemii pomogły zrozumieć strukturę i funkcję enzymów, co z kolei doprowadziło do zwiększenia ich stabilności, aktywności i specyficzności substratowej. Obecnie biokataliza zapewnia bardziej zrównoważone, wydajne i mniej zanieczyszczające metody produkcji wysokowartościowych chemikaliów i zaawansowanych półproduktów farmaceutycznych. W niniejszej pracy przedstawiono strukturę oraz mechanizm działania monooksygenaz cytochromu P450 oraz ich zastosowanie w efektywnej syntezy związków biologicznie czynnych, która jest bardziej ekologiczna, mniej czasochłonna i tańsza w porównaniu z syntezą chemiczną. Przemysł farmaceutyczny powinien wykorzystać zalety postępu biochemii do pozyskiwania biokatalizatorów do produkcji wysokowartościowych chemikaliów na skalę przemysłową, poprawiając jakość produktów końcowych jednocześnie zmniejszając koszty.

Downloads

Download data is not yet available.
Streszczenie graficzne

Opublikowane

2022-11-12

Numer

Dział

Artykuły