Późne rodzicielstwo i rozród wspomagany: analiza ryzyka wystąpienia chorób przewlekłych u potomstwa

Autor

  • Maria Florencia Heber Małopolskie Centrum Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  • Hafsa Gulzar Małopolskie Centrum Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  • Richard Musson Małopolskie Centrum Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  • Simona Bisogno Małopolskie Centrum Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  • Kinga Fic Małopolskie Centrum Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  • Grażyna Ewa Ptak Małopolskie Centrum Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2021_457

Abstrakt

W Europie na opóźnione rodzicielstwo (w wieku >35 lat) decyduje się około 50% mężczyzn i 25% kobiet. W ostatnich dekadach, szczególnie w krajach rozwiniętych bezpośredni wpływ na odsuwanie decyzji o urodzeniu dziecka mają czynniki społeczno-ekonomiczne, skuteczne środki antykoncepcyjne oraz dostępność technologii wspomaganego rozrodu (ang. Assisted Reproduction Technologies, ART). Rozród wspomagany umożliwia sukces rozrodczy osobom diagnozowanym jako niepłodne lub o obniżonych możliwościach naturalnego zajścia w ciążę z uwagi na choroby, styl życia lub wiek. Badania epidemiologiczne wskazują, że zarówno zaawansowany wiek rodziców jak i ART są związane z podwyższonym ryzykiem powikłań ciąży, okresu okołoporodowego i poporodowego, takimi jak cukrzyca ciążowa, stan przedrzucawkowy, poronienia, oderwanie łożyska, poród przedwczesny, urodzenie martwego dziecka, zaburzenia neurorozwojowe i pogorszone wskaźniki ogólnego stanu zdrowia potomstwa [1–4]. Brakuje danych odnośnie stanu zdrowia dorosłego potomstwa poczętego w wyniku ART. W naszej pracy skupimy się na dostępnych informacjach dotyczących zmian metabolicznych zwiększających ryzyko rozwoju chorób sercowo--naczyniowych u potomstwa rodziców w zaawansowanym wieku rozrodczym oraz urodzonego przy pomocy ART**. Na koniec odniesiemy się do źródeł powstawania obserwowanych zaburzeń na poziomie gamety i zarodka, dotyczących modyfikacji epigenetycznych, stresu tlenowego oraz uszkodzeń DNA, rozpatrując możliwe działania naprawcze.

Downloads

Download data is not yet available.
Streszczenie graficzne

Opublikowane

2022-08-23

Numer

Dział

Artykuły