Rola kolistych RNA w stwardnieniu rozsianym i innych schorzeniach neuroimmunologicznych

Autor

  • Anna Żurawska Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2021_444

Abstrakt

Jednym ze szczególnie znaczących odkryć na polu epigenetyki w ostatnich latach była identyfikacja małych niekodujących cząsteczek RNA – mikroRNA (miRNA). Ponieważ regulacja ekspresji miRNA jest procesem bardzo dynamicznym i złożonym, coraz więcej dowodów wskazuje na znaczenie kolejnego wyższego poziomu mechanizmu regulacyjnego miRNA. Uważa się, że może nim być aktywność nowej unikalnej grupy cząsteczek – kolistych RNA (ang. circular RNA, circRNA). Nazywane one są „naturalnymi gąbkami dla miRNA”. Udowodniono, iż circRNA odgrywają rolę w wielu procesach fizjologicznych i patologicznych ośrodkowego układu nerwowego oraz układu immunologicznego. Wcześniejsze
badania wykazały związek niektórych miRNA z regulacją autoimmunologicznej demielinizacji u chorych na stwardnienie rozsiane (SM). Najnowsze doniesienia dokumentują istotną rolę jaką mogłyby odgrywać koliste RNA w różnych chorobach neuroimmunologicznych, w szczególności w patogenezie stwardnienia rozsianego. SM jest przewlekłą zapalno-demielinizacyjną chorobą ośrodkowego układu nerwowego, której etiologia nie jest w pełni poznana, wiadomo jednak, że mechanizmy odpowiedzialne za jej rozwój w znacznym stopniu zależą od procesów autoimmunologicznych.

Downloads

Download data is not yet available.
Streszczenie graficzne

Opublikowane

2022-08-24

Numer

Dział

Artykuły