Nukleozydo boranofosfoniany jako potencjalne środki terapeutyczne

Autor

  • Eliza Filipiak Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznań
  • Justyna Gołębiewska Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2021_425

Abstrakt

Nukleozydo boranofosfoniany to analogi nukleotydów w których jeden z niemostkowych atomów tlenu z części fosforanowej został zastąpiony grupą boranową (-BH3). Związki te wykazują szerokie spektrum aktywności biologicznej, między innymi aktywują rybonukleazę H, są odporne na działanie endo- i egzonukleaz, a ich trifosforany są dobrymi substratami dla polimeraz DNA i RNA. Pochodne nukleozydo boranofosfonianów stosowane są między innymi w terapii antysensowej, w wyciszaniu ekspresji genów za pomocą techniki siRNA oraz jako potencjalne proleki antywirusowe i antynowotworowe. Boranofosfoniany są także wykorzystywane przy projektowaniu aptamerów oraz w nowej metodzie sekwencjonowania DNA. W niniejszej pracy skrótowo przedstawiono potencjalne biologiczne zastosowania boranofosfonianów.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.
Streszczenie graficzne

Opublikowane

2021-12-02

Numer

Dział

Artykuły