Komórkowe mechanizmy zapewniające jakość żeńskich komórek rozrodczych ssaków

Autor

  • Zbigniew Polański Pracownia Genetyki i Ewolucjonizmu, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
  • Łukasz Gąsior Zakład Neurobiologii, Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2021_421

Abstrakt

Gamety są skrajnie zróżnicowanymi komórkami, które uczestnicząc w zapłodnieniu dają początek nowemu organizmowi. Rolą w pełni funkcjonalnej gamety, oprócz umożliwienia zapłodnienia, jest także zapewnienie pełnego niezakłóconego rozwoju osobnika. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie funkcjonujących podczas oogenezy ssaków mechanizmów, które zapewniają właściwy przebieg procesów rozwojowych po zapłodnieniu
oraz jakość przekazanego potomstwu materiału dziedzicznego.

Downloads

Download data is not yet available.
Streszczenie graficzne

Opublikowane

2022-01-23