Różnicowanie pierwszych linii komórkowych w zarodkach ssaków - różnice i podobieństwa międzygatunkowe

Autor

  • Katarzyna Filimonow Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, Zakład Embriologii Doświadczalnej, Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, Jastrzębiec
  • Anna Chołoniewska Laboratorium Badawcze – Bank Komórek, Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  • Katarzyna Michniak Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, Zakład Embriologii Doświadczalnej, Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, Jastrzębiec
  • Anna Piliszek Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, Zakład Embriologii Doświadczalnej, Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, Jastrzębiec

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2021_417

Abstrakt

Rozwój zarodkowy ssaków łożyskowych zachodzi wewnątrz organizmu matki, co wymaga wytworzenia odpowiednich struktur dla podtrzymania tego rozwoju zarówno przez
organizm matki, jak i przez rozwijający się zarodek. Pierwsze etapy rozwoju zarodkowego ssaków, poprzedzające implantację, to okres różnicowania pierwszych linii komórkowych – epiblastu (z którego rozwinie się ciało płodu) oraz linii pozazarodkowych: trofektodermy
(odpowiedzialnej za implantację i powstanie łożyska) i endodermy pierwotnej (dającej początek pęcherzykowi żółtkowemu). Ich powstanie jest konieczne dla dalszego rozwoju i jest cechą wspólną rozwoju wszystkich ssaków łożyskowych, jednak ramy czasowe i mechanizmy
molekularne odpowiedzialne za te procesy różnią się u różnych gatunków ssaków.

Downloads

Download data is not yet available.
Streszczenie graficzne

Opublikowane

2022-01-12