Różnicowanie pierwszych linii komórkowych w zarodkach ssaków - różnice i podobieństwa międzygatunkowe

Autor

  • Katarzyna Filimonow
  • Anna Chołoniewska
  • Katarzyna Michniak
  • Anna Piliszek Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2021_417

Abstrakt

Rozwój zarodkowy ssaków łożyskowych zachodzi wewnątrz organizmu matki, co wymaga wytworzenia odpowiednich struktur dla podtrzymania tego rozwoju zarówno przez organizm matki, jak i rozwijającego się zarodka. Pierwsze etapy rozwoju zarodkowego ssaków, poprzedzające implantację, to okres różnicowania pierwszych linii komórkowych – epiblastu (z którego rozwinie się ciało płodu), oraz linii pozazarodkowych: trofektodermy (odpowiedzialnej za implantację i powstanie łożyska) i endodermy pierwotnej (dającej początek pęcherzykowi żółtkowemu). Ich powstanie jest konieczne dla dalszego rozwoju, i jest cechą wspólną rozwoju wszystkich ssaków łożyskowych, jednak ramy czasowe i mechanizmy molekularne odpowiedzialne za te procesy różnią się u różnych gatunków ssaków.

Downloads

Download data is not yet available.
Streszczenie graficzne

Opublikowane

2022-01-12

Numer

Dział

Artykuły