Kot domowy jako model badawczy w procedurach wspomaganego rozrodu dzikich kotowatych

Biotechniki rozrodu kota

Autor

  • Natalia Sowińska Pracownia Rozrodu Zwierząt, Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt (WZGH), Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2021_416

Abstrakt

Procedury wspomaganego rozrodu (ART) są istotną częścią programów ratowania ginących gatunków. Wszystkie gatunki dzikich kotowatych są zagrożone wyginięciem, a kot
domowy jest dobrym i łatwo dostępnym modelem do badań nad kotowatymi. Do procedur ART stosowanych u kota i dzikich kotowatych należą sztuczne unasienianie, dojrzewanie i zapłodnienie oocytów in vitro metodą IVF i ICSI, hodowla zarodków, przenoszenie zarodków,
kriokonserwacja nasienia, oocytów i zarodków. Skuteczność poszczególnych procedur u kotów i kotowatych jest często dużo niższa niż w przypadku człowieka, zwierząt gospodarskich lub laboratoryjnych, ale dotychczasowe sukcesy potwierdzają potrzebę prowadzenia dalszych badań.

Downloads

Download data is not yet available.
Streszczenie graficzne

Opublikowane

2021-12-02