Czynniki warunkujące pluripotencję – uzyskiwanie stabilnych linii komórek macierzystych.

Regulacja pluripotencji

Autor

  • Zofia Eliza Madeja Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2021_415

Abstrakt

Uzyskanie stabilnych linii komórek macierzystych z zarodków zwierząt (ESC) i człowieka otwiera szereg możliwości dla nauki i medycyny regeneracyjnej. Podstawowe założenia niezbędne do ich uzyskania są uniwersalne dla wszystkich gatunków ssaków. Warunkiem niezbędnym jest utrzymaniem stopnia pluripotencji właściwego dla przedimplantacyjnych zarodków. Do chwili obecnej, prawdziwe linie ESC (spełniające warunki pluripotencji, różnicowania i stabilności w hodowli) uzyskano dla niewielkiej grupy zwierząt w tym dla myszy, człowieka i szczura. Główny problem wynika z różnic międzygatunkowych, i co za tym idzie odmiennych wymagań środowiskowych. Jednak we wszystkich przypadkach wymagana jest regulacja aktywności ścieżek sygnalizacyjnych warunkujących pluripotencję i naturalne procesy różnicowanie komórek, jak WNT, MAPK/ERK i JAK/STAT3. Klasyczny system opracowany dla myszy i człowieka oparty na aktywacji ścieżek sygnalizacyjnych przez LIF lub FGF nie jest optymalny. Obecnie systemy opierają się na chemicznych inhibitorach, które posiadają zdolność interakcji ze wyżej wymienionymi ścieżkami. Niniejsze opracowanie przybliża zagadnienia istotne dla zrozumienia natury komórek macierzystych oraz wskazuje na to, że nie ma jednej drogi do pluripotencji

Downloads

Download data is not yet available.
Streszczenie graficzne

Opublikowane

2022-01-12

Numer

Dział

Artykuły