Chimery z udziałem pluripotentnych komórek macierzystych jako narzędzie w badaniach biomedycznych

Chimery w badaniach biomedycznych

Autor

  • Aneta Suwinska Zakład Embriologii, Instytut Biologii Rozwoju i Nauk Biomedycznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
  • Eliza Winek Zakład Embriologii, Instytut Biologii Rozwoju i Nauk Biomedycznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2021_414

Abstrakt

Termin „CHIMERA” znany jest z mitologii greckiej, gdzie określano nim ziejącego ogniem potwora z głową lwa, tułowiem kozy i ogonem węża. Pojęcie to nieobce jest również naukowcom, gdyż we współczesnej biotechnologii znalazło ono zastosowanie dla określenia organizmów zbudowanych z komórek pochodzących od co najmniej dwóch zygot i w związku z tym, różniących się pod względem genetycznym. Chimery tworzone w laboratorium stały się niezwykle cennym narzędziem w badaniach biomedycznych, wykorzystywanym m.in. do doświadczeń nad potencjałem rozwojowym komórek, procesami różnicowania zachodzącymi podczas embriogenezy, a także do analizowania funkcji genów, modelowania ludzkich chorób i opracowywania nowych terapii. Chimery międzygatunkowe dają również nadzieję na wykorzystanie ich do wytwarzania ludzkich narządów do przeszczepów oraz ratowania zagrożonych gatunków. Niniejszy artykuł przedstawia bieżący stan wiedzy na temat chimer tworzonych z udziałem pluripotentnych komórek o charakterze macierzystym, a także perspektywy i zagrożenia związane z ich wykorzystaniem w badaniach podstawowych
i medycynie.

Downloads

Download data is not yet available.
Streszczenie graficzne

Opublikowane

2022-01-06