Chimery z udziałem pluripotentnych komórek macierzystych jako narzędzie w badaniach biomedycznych

Chimery w badaniach biomedycznych

Autor

  • Aneta Suwinska Zakład Embriologii, Instytut Biologii Rozwoju i Nauk Biomedycznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
  • Eliza Winek Zakład Embriologii, Instytut Biologii Rozwoju i Nauk Biomedycznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2021_414

Abstrakt

Termin „CHIMERA”, którym w mitologii greckiej określano ziejącego ogniem potwora z głową lwa, tułowiem kozy i ogonem węża, od zawsze budził w opinii publicznej strach i inne negatywne emocje. Nazwa ta nie we wszystkich jednak wzbudza złe skojarzenia. Nieobca jest ona naukowcom, gdyż we współczesnej biotechnologii pojęcie to znalazło zastosowanie dla określenia organizmów zbudowanych z komórek pochodzących od co najmniej dwóch zygot i w związku z tym, różniących się pod względem genetycznym. Chimery tworzone w laboratorium stały się niezwykle cennym narzędziem w badaniach biomedycznych, wykorzystywanym m.in. do badań nad potencjałem rozwojowym komórek, procesami różnicowania zachodzącymi podczas embriogenezy, a także do badania funkcji genów, modelowania ludzkich chorób i opracowywania nowych terapii. Chimery międzygatunkowe dają również nadzieję na wykorzystanie ich do wytwarzania ludzkich narządów do przeszczepów oraz ratowania zagrożonych gatunków. Niniejszy artykuł przedstawia bieżący stan wiedzy na temat chimer tworzonych z udziałem pluripotentnych komórek o charakterze macierzystym, a także perspektywy i zagrożenia związane z ich wykorzystaniem w badaniach podstawowych i medycynie.

Downloads

Download data is not yet available.
Streszczenie graficzne

Opublikowane

2022-01-06

Numer

Dział

Artykuły