Metabolizm lipidów a potencjał rozwojowy oocytów i zarodków ssaków

Autor

  • Ewelina Warzych Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Piotr Pawlak Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Dorota Lechniak Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2021_412

Abstrakt

Potencjał rozwojowy oocytów i zarodków jest jednym z kluczowych czynników wpływających na sukces w rozrodzie. Ponieważ zarodki pozyskane in vitro posiadają obniżoną
jakość, opracowanie nieinwazyjnego systemu ich oceny jest priorytetem. Jednym z podstawowych parametrów kształtujących potencjał rozwojowy gamet/zarodków i wpływających na mechanizmy rozrodcze jest metabolizm lipidów. Oocyty i zarodki ssaków gromadzą lipidy w kroplach lipidowych, których liczba i wielkość jest gatunkowo specyficzna. Wzrostowi i dojrzewaniu oocytu, a także rozwojowi zarodka, towarzyszy duża dynamika ilościowych i jakościowych przemian lipidów, która wpływa na ich jakość oraz przydatność do mrożenia.
Istnieje możliwość modyfikacji parametrów lipidów zarówno in vivo jak i in vitro poprzez dodatek tłuszczu do diety oraz pożywek hodowlanych. Niniejsze opracowanie przedstawia
aktualny stan wiedzy na temat zaangażowania lipidów w kształtowanie potencjału rozwojowego oocytów i zarodków ssaków głównie na przykładzie modeli dwóch gatunków zwierząt gospodarskich – bydła i świni domowej.

Downloads

Download data is not yet available.
Streszczenie graficzne

Opublikowane

2022-01-06