Czego jeszcze nie wiemy o mięśniach szkieletowych?

Autor

  • Marta Migocka-Patrzałek Zakład Biologii Rozwoju Zwierząt, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski, Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław, Polska.
  • Magda Dubińska-Magiera Zakład Biologii Rozwoju Zwierząt, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski
  • Damian Lewandowski Zakład Biologii Rozwoju Zwierząt, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski
  • Magdalena Elias Zakład Biologii Rozwoju Zwierząt, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski
  • Małgorzata Daczewska Zakład Biologii Rozwoju Zwierząt, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2021_411

Abstrakt

Mięśnie szkieletowe są wysoce wyspecjalizowaną tkanką zwierzęcą, której podstawową funkcją jest skurcz, przekładający się na ruch zwierząt. Jednym z typów mięśni szkieletowych są mięśnie tułowia (miotomalne) należące u kręgowców do najstarszej filogenetycznie grupy mięśni. Porównawcze badania miogenezy miotomalnej wykazały, że mięśnie te mają podobny plan budowy, jednak mimo kontroli przez te same czynniki genetyczne, mogą różnicować się odmiennie u poszczególnych gatunków kręgowców (zarówno u gatunków modelowych jak i niemodelowych). Poznanie mechanizmów rozwoju mięśni szkieletowych jest warunkiem sine qua non w zrozumieniu stanów chorobowych tkanki mięśniowej obserwowanych u ludzi. W pracy podsumowano aktualną wiedzę dotyczącą różnicowania mięśni szkieletowych zwierząt, stanów patologicznych mięśni spowodowanych mutacjami w genach białek strukturalnych oraz metabolicznych mięśni.

Downloads

Download data is not yet available.
Streszczenie graficzne

Opublikowane

2021-11-09