Tu, tam i wszędzie – znaczenie lipidów neutralnych we wzroście i rozwoju roślin

Autor

  • Agnieszka Zienkiewicz Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Marta Saldat Centre for Modern Interdisciplinary Technologies, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Toruń, Poland.
  • Krzysztof Zienkiewicz

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2021_409

Abstrakt

U roślin, tłuszcze stanowią jeden z podstawowych składników komórek. Lipidy neutralne odgrywają podstawową rolę w cyklu życiowym rośliny, ponieważ służą jako jedno z podstawowych źródeł węgla i energii podczas intensywnych metabolicznie okresów wzrostu i rozwoju. Najpowszechniejszą formą chemiczną magazynowania tłuszczy są triacyloglicerole (TAGs), zmagazynowane w wyspecjalizowanych organellach komórkowych określanych mianem kropli tłuszczu (z ang. lipid droplets, LDs). Organelle te identyfikowano w różnych organach i tkankach roślinnych, jak nasiona czy ziarna pyłku. Krople tłuszczu składają się z rdzenia tworzonego przez triacyloglicerole i ograniczone są pojedynczą błoną fosfolipidową zasocjowaną ze ściśle określonymi białkami strukturalnymi.  Niedawny postęp w badaniach nad proteomem kropli tłuszczu zaowocował także identyfikacją wielu innych białek wchodzących w interakcje z tymi organellami. Jest to zapewne odzwierciedlenie ich wysoce dynamicznego charakteru i zaangażowania w wiele różnych aspektów metabolizmu komórkowego, ściśle zsynchronizowanych z programami rozwojowymi rośliny, a także bezpośrednio związanych z oddziaływaniami roślina-środowisko. Niniejsza praca przeglądowa podsumowuje i poddaje dyskusji obecny progres w zrozumieniu roli kropel tłuszczu oraz zgromadzonych w nich molekuł podczas cyklu życiowego rośliny, ze specjalnym uwzględnieniem aspektów rozwojowych. 

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.
Streszczenie graficzne

Opublikowane

2021-11-12