Embriogeneza u Crassulaceae: strukturalny aspekt rozwoju wieszadełka

Autor

  • Małgorzata Kozieradzka-Kiszkurno Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2021_406

Abstrakt

Wieszadełko u większości roślin okrytozalążkowych to zachowany ewolucyjnie organ zarodkowy pełniący funkcję kanału łączącego tkanki zalążka z zarodkiem właściwym dla przepływu składników odżywczych i regulatorów wzrostu. W artykule opisano aktualną wiedzę na temat ultrastruktury i funkcji wieszadełka zarodkowego u reprezentantów rodzajów Crassulaceae: Sedum, Jovibarba, Sempervivum, Aeonium, Monanthes, Aichryson i Echeveria. Rolę wieszadełka w transporcie substancji z tkanek zalążka do zarodka właściwego potwierdza struktura komórki bazalnej, a szczególnie charakter mikropylarnej części jej ściany „ściana transferowa”. Komórka bazalna wieszadełka jest miejscem intensywnych procesów metabolicznych. Specjalną uwagę zwrócono na plazmodesmy. Prześledzono korelację między typami wieszadełek a budową plazmodesm. Wysunięto wnioski końcowe i podsumowano przedstawione wiadomości.

Downloads

Download data is not yet available.
Streszczenie graficzne

Opublikowane

2021-11-04