Historia rozwoju badań z wykorzystaniem rośliny modelowej Arabidopsis z perspektywy genu WUSCHEL

Autor

  • Alicja Dolzblasz Uniwersytet Wrocławski
  • Anna M. Brzostowska Zakład Biologii Rozwoju Roślin, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. Kanonia 6/8, 50-328 Wrocław, Polska

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2021_404

Abstrakt

Rośliny mają zdolność do nieograniczonego wzrostu i organogenezy. Nieprzerwany rozwój nadziemnych części roślin jest zależny od prawidłowego funkcjonowania merystemu apikalnego pędu (z ang. shoot apical meristem, SAM), w którym utrzymywana jest pula niezróżnicowanych komórek inicjalnych. Główną funkcją SAM jest namnażanie komórek i samoodtwarzanie się. Dotychczas zidentyfikowano wiele genów zaangażowanych w regulację SAM, a jako kluczowe wymienia się m.in. SHOOTMERISTEMLESS, CLAVATA i WUSCHEL. Prowadzone przez dekady badania eksperymentalne pozwoliły szczegółowo określić rolę genu WUSCHEL w utrzymaniu tożsamości komórek inicjalnych (z ang. stem cells). Niebagatelną rolę w historii tych badań odegrał wybór Arabidopsis thaliana jako rośliny modelowej. Jak odkryto, a następnie udowodniono i doprecyzowano mechanizm działania genu WUSCHEL? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w tej pracy, podkreślając jednocześnie, w jaki sposób wybór modelu do badań umożliwił scharakteryzowanie funkcji genu WUSCHEL.

Downloads

Download data is not yet available.
Streszczenie graficzne

Opublikowane

2022-01-06