Komunikacja symplastowa – nadkomórkowy system regulacji różnicowania komórek

Komunikacja symplastowa a różnicowanie komórek

Autor

  • Kamila Godel-Jędrychowska Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Ewa Kurczyńska

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2021_402

Abstrakt

Plazmodesmy (PD) odkryte ponad 120 lat temu, ciągle stanowią zagadkę w związku z ich rolą w regulacji różnicowania komórek roślinnych. Badania ostatnich lat zweryfikowały nasze wyobrażenie nie tylko o budowie PD, ale także ich roli w wymianie informacji między komórkami organizmu roślinnego. Udział PD w przemieszczaniu się białek, w tym czynników transkrypcyjnych, hormonów oraz różnego rodzaju RNA wskazuje, że odgrywają istotną rolę w regulacji różnicowania komórek. Przemieszczanie się cząsteczek poprzez PD nazywane jest komunikacją symplastową, a jej ograniczenia lub brak stanowią istotny element kontrolujący kierunek różnicowania się komórek.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.
Streszczenie graficzne

Opublikowane

2022-01-06