Białka chaperonowe zaangażowane w biosyntezę Rubisco.

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2021_397

Abstrakt

Rubisco jest enzymem występującym u organizmów fotosyntetyzujących katalizującym pierwszy etap procesu akumulacji biomasy, przyłączenie dwutlenku węgla do cukru, rybulozo-1,5-bisfosforanu. Skomplikowana, multimeryczna budowa i obecność wielu labilnych elementów strukturalnych w tym białku, powodują że nie jest ono w stanie samodzielnie uzyskać swojej natywnej struktury czwartorzędowej i wymaga do tego celu ściśle zorganizowanego działania szeregu czynników pomocniczych. Wyspecjalizowane białka chaperonowe uczestniczą kolejno w fałdowaniu podjednostek holoenzymu, pośredniczą w ich stopniowej oligomeryzacji, a w niektórych przypadkach dodatkowo kierują do komórkowego miejsca przeznaczenia, takiego jak karboksysomy, czy pyrenoid. Oprócz pełnienia swojej kanonicznej funkcji, polegającej na pośredniczeniu w składaniu Rubisco, chaperony te zaangażowane są w dodatkowe procesy, takie jak kontrola jakości procesu biosyntezy, czy regulacja fizjologii organelli i kompartmentów komórkowych.

Downloads

Download data is not yet available.
Streszczenie graficzne

Opublikowane

2021-11-03

Numer

Dział

Artykuły