mikroRNA jako cel terapeutyczny w chorobach nowotworowych

Autor

  • Anna Alwani Zakład Immunologii Klinicznej, Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, 30-663 Kraków
  • Monika Baj-Krzyworzeka Zakład Immunologii Klinicznej, Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2021_390

Abstrakt

MikroRNA (miRNA) to krótkie, niekodujące, jednoniciowe cząsteczki RNA (21-23 nukleotydów), które regulują ekspresję genów na poziomie potranskrypcyjnym poprzez wiązanie się do mRNA. miRNA wpływają na szereg procesów biologicznych takich jak: proliferacja, różnicowanie, angiogeneza, migracja czy apoptoza. Badania udowodniły udział miRNA w rozwoju chorób nowotworowych; od etapu inicjacji do powstawania przerzutów. Szerokie spektrum genów regulowanych przez miRNA w przebiegu choroby nowotworowej pozwoliło na wyróżnienie wśród nich miRNA supresorowych oraz miRNA onkogennych (tzw. onkomirów). Detekcja wybranych miRNA oraz monitorowanie zmian w profilu ich ekspresji mogą pomóc we wczesnym wykrywaniu komórek nowotworowych, a także służyć jako czynnik rokowniczy przebiegu choroby lub leczenia. Zdefiniowanie w komórkach nowotworowych genów docelowych dla „rozregulowanych” miRNA oraz opracowanie metod ich selektywnego wyciszania jest obiecująca strategią terapeutyczną. W niniejszej pracy omówiona została dotychczasowa wiedza na temat możliwości zastosowania miRNA jako markera diagnostycznego oraz potencjalnego celu w nowoczesnych terapiach przeciwnowotworowych.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.
Streszczenie graficzne

Opublikowane

2021-09-13

Numer

Dział

Artykuły