Rola kompleksu MutS oraz białka MSH2 w kontroli crossing-over u roślin

Autor

  • Julia Dluzewska Pracownia Biologii Genomu, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
  • Piotr Ziółkowski Pracownia Biologii Genomu, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2021_386

Abstrakt

Zjawisko crossing-over (CO) polega na wzajemnej wymianie fragmentów chromatyd pomiędzy chromosomami homologicznymi i zachodzi podczas pierwszego podziału mejotycznego. Na ostateczną lokalizację i częstość crossing-over na chromosomie wpływa wiele czynników, m.in. aktywność modyfikatorów działających in trans, stopień metylacji chromatyny czy obecność polimorfizmów pomiędzy rekombinującymi chromosomami. System MMR, a przede wszystkim białko MSH2, służą do rozpoznawania i naprawy nieprawidłowo sparowanych zasad DNA, a w mejozie zapobiegają rekombinacji pomiędzy niedopasowanymi regionami chromosomowymi. Okazuje się, iż u roślin białko MSH2 może pełnić także rolę pro-rekombinacyjną, rozpoznając polimorfizmy i nakierowując zdarzenia crossing-over w regiony silniej polimorficzne. W niniejszej pracy pokazujemy, jak obecność polimorfizmów może wpływać na chromosomową dystrybucję CO, a w konsekwencji – na ewolucję genomów roślinnych. Jest to szczególnie istotne w przypadku roślin samopylnych, u których naturalnie występuje duży stopień homozygotyczności. Gdyby rekombinacja zachodziła wyłącznie w regionach homozygotycznych, nie dochodziłoby do powstawania nowych genotypów w kolejnych pokoleniach, a ewolucja organizmów byłaby spowolniona.

Downloads

Download data is not yet available.
Streszczenie graficzne

Opublikowane

2021-07-19

Numer

Dział

Artykuły