Monitoring wybranych genów zjadliwości u izolatów Campylobacter spp. pozyskanych od koni

Autor

  • Marek Selwet Katedra Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej UP w Poznaniu ul. Szydłowska 50, 60-656 Poznań

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2021_384

Abstrakt

Badania dotyczyły określenia u bakterii Campylobacter spp. częstotliwości występowania wybranych genów wirulencji (cadF, flaA, iam) oraz genów odpowiedzialnych za powstawanie cytotoksyny CDT (cdtA, cdtB, cdtC). Obiekt badawczy stanowiło 100 próbek kału pobranych od ogierów nie wykazujących objawów kampylobakteriozy. Obecność bakterii z rodzaju Campylobacter spp. stwierdzono u 25 osobników (25%). Zastosowane w badaniach techniki biologii molekularnej pozwoliły spośród próbek pozytywnych wyodrębnić następujące gatunki: C. jejuni (68%); C. coli (28%) i C. lari (4%). Łącznie w obrębie oznaczonych gatunków stwierdzono występowanie genów: cadF (n=10); flaA (n=5); iam (n=3); cdtA (n=1); cdtB (n=10) i cdtC (n=2). U żadnego z pozyskanych izolatów nie stwierdzono jednoczesnego występowania genów odpowiedzialnych za syntezę toksyny CDT.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Opublikowane

2021-05-25

Numer

Dział

Artykuły