Rola białka RIPK4 w fizjologii naskórka.

Autor

  • Agnieszka Wolnicka-Głubisz Zakład Biofizyki, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Ewelina Madej Zakład Biofizyki, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwerytet Jagielloński
  • Anna Lisek Zakład Biofizyki, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwerytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2021_370

Abstrakt

Białka regulujące morfogenezę naskórka zapewniają jego prawidłową budowę oraz funkcję. Mutacje w ich obrębie prowadzą do licznych zaburzeń w pełnionej funkcji. Jednym z takich ostatnio opisanych białek jest kinaza białkowa oddziałująca z receptorem kinaz serynowo-treoninowych 4 (RIPK4). Kinaza ta w naskórku pełni ważną funkcję regulatora
homeostazy pomiędzy proliferacją a różnicowaniem się keratynocytów. Mutacje w obrębie genu kodującego białko RIPK4 skutkują u ludzi letalnym zespołem Bartsocas-Papas lub zespołem mnogich płetwistości typu Aslana, a jego delecja u myszy (Ripk4-/-) prowadzi do przedwczesnej śmierci noworodków spowodowanej licznymi zrostami skórnymi. RIPK4 odgrywa rolę w stanie zapalnym skóry. Sugeruje się, że białko to w skórze pełni rolę supresora nowotworów, ponieważ jego poziom zmniejsza się w rakach kolczystokomórkowych względem skóry zdrowej, a jego indukowana delecja w modelu mysim sprzyja powstawaniu i rozrostowi brodawczaków i raków kolczystokomórkowych wywoływanych na drodze
chemicznej. W pracy omówiono rodzinę białek RIP, udział białka RIPK4 w różnicowaniu się naskórka i szlakach sygnalizacyjnych, a także konsekwencje zaburzeń wywołanych jego nieprawidłową ekspresją.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2021-02-23

Numer

Dział

Artykuły