Funkcje białek Rab w roślinach – na poziomie komórki i organizmu

Białka Rab w roślinach

Autor

  • Małgorzata Gutkowska Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa
  • Marta Hoffman-Sommer Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa
  • Paweł Kubski Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2021_368

Abstrakt

Białka Rab są niezbędne w procesach fuzji i pączkowania błon i w związku z tym są kluczowe dla regulacji transportu wewnątrzkomórkowego w komórkach eukariotycznych. Białka Rab mają też wpływ na wiele innych aspektów funkcjonowania komórek, takich jak rearanżacje cytoszkieletu, wyznaczenie polarności komórki czy przekazywanie sygnałów. Białka Rab oddziałują tu zarówno pośrednio, poprzez swój wpływ na dostarczanie odpowiednich
białek i polisacharydów do ich miejsc docelowych w komórce, jak i bezpośrednio, poprzez białka efektorowe. Konsekwencje zaburzeń w funkcjonowaniu białek Rab można obserwować na wszystkich poziomach działania organizmu - od komórek przez tkanki i organy aż po cały organizm. U roślin procesy zależne od białek Rab są istotne dla architektury
komórki, jej różnicowania, reakcji na stres biotyczny i abiotyczny, a także dla wydajności produkcji rolniczej.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2021-02-12

Numer

Dział

Artykuły