Diagnostyka zakażeń SARS-CoV-2

Autor

  • Monika Klimek-Tulwin Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Dariusz Duma Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Beata Wojtysiak-Duma Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Janusz Solski Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2020_365

Abstrakt

Pandemia COVID-19 podkreśliła znaczenie diagnostyki laboratoryjnej w ograniczaniu rozprzestrzeniania się wirusa i właściwego leczenia pacjentów z ciężkim przebiegiem choroby. Sytuacja wymagała szybkiego zwiększenia liczby testów diagnostycznych, aby umożliwić masowe badania przesiewowe, testowanie grup wysokiego ryzyka oraz ustalenie
danych epidemiologicznych dotyczących wcześniejszego narażenia na SARS-CoV-2. W celu zaspokojenia zapotrzebowania na badania, przyspieszono rozwój testów molekularnych i serologicznych. Wiedza na temat metod diagnostycznych stale się rozwija, dlatego ważne jest zrozumienie natury testów i umiejętność interpretacji wyników. W niniejszym przeglądzie
omówiono aktualną literaturę dotyczącą metod diagnostycznych SARS-CoV-2, markerów prognostycznych, rekomendacji dotyczących diagnostyki, wyboru odpowiedniego testu, rodzaju materiału biologicznego i interpretacji wyników w zależności od czułości testu i czasu trwania choroby. Ponadto przeanalizowano odsetek wyników pozytywnych w wybranych krajach w dwóch odległych punktach czasowych epidemii. Dalszy rozwój technik diagnostycznych i włączenie nowych technologii do diagnostyki COVID-19 może zapewnić lepsze, dokładniejsze i szybsze narzędzia kontroli i zwalczania epidemii.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2021-01-05