Rola transporterów ABCG w modulacji oddziaływań symbiotycznych

Autor

  • Karolina Jarzyniak Katedra Biochemii i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2020_349

Abstrakt

Białka ABC, do których należą transportery ABCG, tworzą jedną z najliczniejszych rodzin białkowych, występujących we wszystkich grupach systematycznych. Ich funkcja związana jest z aktywnym transportem szeregu niepowiązanych ze sobą strukturalnie i funkcjonalnie związków przez błony komórkowe. Posiadają specyficzny domenowy typ budowy, których ilość oraz usytuowanie względem siebie warunkuje ich podział i klasyfikację. Postuluje się, iż u roślin aktywność białek ABCG warunkuje ich prawidłowy wzrost i rozwój, odpowiedź na stres abiotyczny, odporność na patogeny oraz interakcje ze środowiskiem. Poznanie roli jaką mogą pełnić transportery ABCG w modulacji oddziaływań symbiotycznych, szczególnie w odniesieniu do roślin bobowatych oraz symbiozy z bakteriami wiążącymi azot atmosferyczny, charakteryzującej się wysoką specyficznością gatunkową, jest jednym z interesujących aspektów badań nad tą grupą białek roślinnych.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Pobrania

Opublikowane

2020-10-20

Numer

Dział

Artykuły