Plastoglobule â niedocenione składniki komórki roślinnej

Autor

  • Joanna Wójtowicz Zakład Anatomii i Cytologii Roślin, Instytut Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Miecznikowa 1, Warszawa
  • Katarzyna Gieczewska Zakład Anatomii i Cytologii Roślin, Instytut Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2020_347

Abstrakt

Plastoglobule, istotne składniki plastydów, są zaangażowane w wiele etapów ich rozwoju: od biogenezy chloroplastów przez transformacje chloroplast-chromoplast, aż do powstawania gerontoplastów. Unikatowy skład białkowy i lipidowy tych struktur zależny od ich lokalizacji, sugeruje, iż plastoglobule są zarówno rezerwuarem materiałów zapasowych jak i stanowią ośrodek zachodzenia wielu reakcji metabolicznych. Plastoglobule aktywnie uczestniczą w metabolizmie prenylochinonów, karotenoidów, kwasu jasmonowego i odpowiadają za recykling produktów powstałych podczas dezintegracji błon tylakoidów. Bezpośrednie połączenie plastoglobul z tylakoidami pozwala na redystrybuowanie związków między obiema strukturami, co przyczynia się do ich roli w odpowiedzi na warunki stresowe. Silnie hydrofobowy charakter plastoglobul, ich specyficzny proteom i dostatecznie prosta procedura izolacji stwarza niezwykłe możliwości wykorzystania plastoglobul w biotechnologii roślin.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Pobrania

Opublikowane

2020-10-29

Numer

Dział

Artykuły