Enkefalinazy jako nowy cel farmakologiczny w leczeniu chorób czynnościowych i zapalnych przewodu pokarmowego

Autor

  • Agata Twardowska Zakład Biochemii, Katedra Chemii i Biochemii Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Jakub Fichna Zakład Biochemii, Katedra Chemii i Biochemii Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Agata Binienda Zakład Biochemii, Katedra Chemii i Biochemii Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2020_344

Abstrakt

Enkefalinazy, należące do rodziny metaloproteaz zależnych od jonów cynku pełnią ważną rolę w regulacji aktywności endogennego układu opioidowego (ang. endogenous opioid system, EOS). Inhibitory enkefalinaz pozwalają na zwiększenie stężenia wybranych endogennych peptydów opioidowych, co znalazło zastosowanie w lecznictwie. Pierwszym lekiem opartym na tym mechanizmie działania był racekadotryl, wykazujący działanie przeciwbiegunkowe. W przeciwieństwie do innych leków wpływających na aktywność EOS, stosowanie racekadotrylu wiąże się z niższym prawdopodobieństwem wystąpienia efektów ubocznych, co może być kluczowym kryterium przy doborze leczenia u pacjentów z przewlekłymi chorobami jelit, którym towarzyszy biegunka. Dominujący udział EOS w modulacji informacji nocyceptywnej stwarza również perspektywy do zastosowania inhibitorów enkefalinaz w leczeniu bólu. W pracy omówiono zastosowanie inhibitorów enkefalinaz w chorobach układu pokarmowego, takich jak zespół jelita drażliwego oraz nieswoiste choroby zapalne jelit.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Pobrania

Opublikowane

2020-09-02

Numer

Dział

Artykuły