Organella bezbłonowe a separacja faz ciecz-ciecz â metody ich badań

Autor

  • dr Aneta Tarczewska Katedra Biochemii, Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
  • mgr inż. Krzysztof Wycisk Katedra Biochemii, Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
  • inż. Nikola Sozańska Katedra Biochemii, Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Ożyhar Katedra Biochemii, Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2020_330

Abstrakt

Organella bezbłonowe (ang. membraneless organelles, MLOs) stanowią sporą grupę kompartmentów wewnątrzkomórkowych formowanych na różnych etapach życia komórki. Są one niezbędnymi strukturami umożliwiającymi komórce pełnienie istotnych funkcji życiowych i właściwą odpowiedź na stres. MLOs obecne są zarówno w cytoplazmie jak i w innych organellach głównie w jądrze komórkowym. Powstają na drodze spontanicznej separacji faz cieczâciecz (ang. liquid-liquid phase separation, LLPS) w odpowiedzi na zmieniające się czynniki fizykochemiczne mikrootoczenia. Składają się zarówno z białek, które najczęściej posiadają regiony inherentnie nieuporządkowane (ang. intrinsically disordered regions, IDRs) jak i kwasów nukleinowych â głównie RNA. Niniejsza praca przedstawia informacje o biofizycznych podstawach formowania i funkcjonowania MLOs oraz zjawiska odpowiedzialnego za ich formowania, tj. LLPS. Zawiera także przegląd technik stosowanych w biochemii i biologii molekularnej, które za cel mają dostarczenie informacji o samoregulacji składu, struktury poszczególnych składników i ich lokalizacji oraz funkcjonalności danego MLO.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Pobrania

Opublikowane

2020-06-27

Numer

Dział

Artykuły