Zastosowanie modulatorów receptorów sfingozyno-1-fosforanu w leczeniu nieswoistych chorób zapalnych jelit

Autor

  • Kamil Szymaszkiewicz Zakład Farmakologii i Toksykologii, Międzywydziałowa Katedra Farmakologii Ogólnej i Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Agata Szymaszkiewicz Zakład Biochemii, Katedra Chemii i Biochemii Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Jakub Fichna Zakład Biochemii, Katedra Chemii i Biochemii Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2020_310

Abstrakt

Sfingozyno-1-fosforan (S1P) jest przedstawicielem sfingolipidów o wysokiej aktywno­ści biologicznej. Ze względu na swój wpływ na migrację komórek odpornościowych uznawany jest za istotny element w patogenezie wielu chorób, takich jak: toczeń układowy, stwardnienie rozsiane czy nieswoiste choroby zapalne jelit (NChZJ). Nieswoiste choroby zapalne jelit to grupa przewlekłych i postępujących schorzeń układu pokarmowego, które przebiegają z okresami zaostrzeń i remisji. Do najczęstszych zalicza się: chorobę Leśniow­skiego-Crohna (ChLC) oraz wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG). Obecnie w le­czeniu NChZJ stosuje się związki o działaniu przeciwzapalnym i immunomodulującym, których zadaniem jest złagodzenie objawów oraz wprowadzenie pacjenta w stan remisji. W ramach tego artykułu omówiona zostanie rola S1P, receptora dla S1P oraz enzymów bio­rących udział w jego metabolizmie w warunkach fizjologicznych oraz w przebiegu NChZJ. Ponadto, podsumowane zostaną wyniki badań przedklinicznych i klinicznych nad skutecz­nością modulatorów receptora dla S1P w przebiegu NChZJ.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2020-03-09

Numer

Dział

Artykuły