Żwność wysokoprzetworzona i jej wpływ na zdrowie dzieci i osób dorosłych

Autor

  • Patrycja Kapczuk Zakład Biochemii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  • Natalia Komorniak Katedra i Zakład Żwienia Człowieka i Metabolomiki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  • Karolina Rogulska 3Katedra Mikrobiologii, Immunologii i Medycyny Laboratoryjnej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  • Mateusz Bosiacki Katedra i Zakład Diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Fizykalnej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  • Dariusz Chlubek Zakład Biochemii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2020_309

Abstrakt

 

 Ostatnie lata uwidoczniły wyraźny trend zdrowego odżywiania. Pomimo dostępności szeregu produktów naturalnych, na rynku występuje mnóstwo żywności wysokoprze­tworzonej. Zasadne wydaje się zatem edukowanie społeczeństwa w kontekście rozsądnego konsumpcjonizmu. Celem pracy, był przegląd literatury w zakresie podziału, sposobu dzia­łania oraz wpływu najczęściej stosowanych dodatków do żywności na stan zdrowia dzieci i osób dorosłych. Według Iŝŝ stan zdrowego odżywienia organizmu można osiągnąć poprzez stosowanie się do zasad zawartych w piramidzie zdrowego żywienia i aktywności fizycz­nej. Niestety, nawyki żywieniowe zarówno osób dorosłych jak i dzieci odbiegają znacząco od przedstawionych w piramidzie zaleceń. Dodatki do żywności stanowią istotny element procesu wytwórczego, który wzbudza wiele kontrowersji. Dzielą się one m.in. na barwni­ki, konserwanty (substancje konserwujące) czy przeciwutleniacze. Wymienione substan­cje mogą kumulować się w organizmie i wywierać na niego negatywne skutki zdrowotne. Przedstawiony przegląd literatury wskazuje na konieczność podjęcia działań profilaktycz­nych oraz edukacji w zakresie zasad prawidłowego żywienia oraz zagrożeń wynikających ze spożywania żywności wysokoprzetworzonej.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Pobrania

Opublikowane

2020-03-23

Numer

Dział

Artykuły