Choroba Alzheimera – historia niepowodzeń - krótka opinia na temat współczesnego stanu badań

Autor

  • Dariusz Stępkowski Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2019_284

Abstrakt

Od opisania pierwszego przypadku choroby Alzheimera minęło 112 lat. Pomimo intensywnych badań nad przyczynami tej choroby pozostaje ona w dalszym ciągu nieuleczalna.  Znakomita większość badań klinicznych nad nowymi terapeutykami  nakierowanymi na powstrzymanie niepożądanej agregacji β-amyloidu zawiodła. Wymaga to przemyślenia strategii zwalczania tej choroby od nowa. Wiele dowodów przemawia za utrzymaniem β-amyloidu jako centralnego obiektu patologii tej choroby, jednakże jego agregacja do większych supramolekularnych struktur jest zapewne etapem pośrednim, a nie przyczyną choroby. Wiele przemawia za tym, że we wczesnym okresie życia szereg stresów komórkowych prowadzi do zmian epigenetycznych skutkujących w późniejszych latach  amyloidogenezą, a w jej następstwie do neurodegeneracji.  Proces ten zajmuje dziesiątki lat trajektorii życia.  Zatem ewentualne terapie powinny uwzględniać ten fakt i być stosowane już na wczesnym etapie życia i w przeciągu jego trwania. Rozpoznanie zmian epigenetycznych prowadzących do choroby Alzheimera powinno stanowić priorytet badań. Jeżeli ta koncepcja jest prawdziwa, daje nadzieję na odwrócenie  zmian chorobowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2019-11-21

Numer

Dział

Artykuły