Nanodiamenty: unikalne nanocząsteczki do zastosowania w biomedycynie i biotechnologii

Autor

  • Patryk Nowicki Zakład Fizjologii i Biologii Rozwoju Zwierząt, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań
  • Elżbieta Czarniewska Zakład Fizjologii i Biologii Rozwoju Zwierząt, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul Uniwersytetu Poznańskiego 6; 61-614 Poznań

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2019_281

Abstrakt

Nanodiamenty to bardzo drobne cząstki diamentu, które ze względu na swój rozmiar w skali nano, unikalne właściwości fizykochemiczne oraz duży stosunek łatwo modyfikowalnej chemicznie powierzchni do objętości są interesujące dla biologów, chemików i fizyków. Praca ta stanowi przegląd literatury na temat ich przygotowania, właściwości i perspektyw związanych z możliwością ich zastosowania w naukach biomedycznych. Wysoka biokompatybilność nanodiamentów, potwierdzona przez szereg badań in vivo i in vitro, odróżnia je od innych nanocząstek i pozwala na ich zastosowanie jako neutralnego systemu transportu związków biologicznie czynnych. Takie nanocząstki można stosować jako nośniki peptydów, białek, kwasów nukleinowych, leków lub innych syntetycznych związków, które spowodują zamierzony efekt biologiczny w organizmie, w bioobrazowaniu i inżynierii tkankowej. Obiecujące wyniki badań na różnych modelach biologicznych sugerują praktyczne zastosowania rozwiązań nanotechnologicznych opartych na nanodiamentach.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2020-01-08

Numer

Dział

Artykuły