Egzosomy jako nowy element komunikacji w pęcherzyku jajnikowym ssaków

Autor

  • Katarzyna Popiołek Zakład Endokrynologii, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków
  • Małgorzata Grzesiak Zakład Endokrynologii, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2019_276

Abstrakt

Pęcherzyk jajnikowy wraz z wypełniającym go płynem pęcherzykowym tworzy optymalne środowisko do wzrostu oraz dojrzewania oocytu. Płyn pęcherzykowy zawiera wiele aktywnych biologicznie cząsteczek, które regulują funkcje oocytu i komórek somatycznych pęcherzyka jajnikowego. Ostatnie doniesienia naukowe dowodzą obecności egzosomów w płynie pęcherzykowym ludzi i zwierząt. Te nanometrowe, kuliste struktury, otoczone dwuwarstwą lipidową niosą aktywny ładunek biologiczny w postaci białek, lipidów, cukrów oraz materiału genetycznego. Dzięki zdolności do biernej migracji w płynach ustrojowych, egzosomy przemieszczają się na znaczne odległości w organizmie i modulują funkcje komórek docelowych. Znaczenie egzosomów w pęcherzyku jajnikowym nie zostało wciąż do końca poznane. Dotychczasowe badania sugerują ich rolę komunikacyjną oraz wpływ na procesy fizjologiczne i patologiczne w jajniku. Badania nad egzosomami płynu pęcherzykowego dają możliwość dokładniejszego poznania procesów, w które są one zaangażowane w pęcherzyku jajnikowym. Ponadto potencjalne kliniczne zastosowanie egzosomów, np. w leczeniu i diagnostyce chorób żeńskiego układu rozrodczego, skłania naukowców do dalszych badań.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Pobrania

Opublikowane

2019-10-24

Numer

Dział

Artykuły