Wykrywanie mykoplazm urogenitalnych w próbkach klinicznych

Autor

  • Sylwia Andrzejczak-Grządko Katedra Mikrobiologii i Genetyki, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Zielonogórski
  • Izabela Dolińska Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2019_273

Abstrakt

Mykoplazmy urogenitalne to przedstawiciele rodzajów Mycoplasma i Ureaplasma, które są mikroorganizmami uznawanymi zarówno za komensalne, jak i patogenne. Złotym standardem wykrywania ich w próbkach klinicznych jest hodowla i identyfikacja w oparciu o testy biochemiczne. Metoda ta jest jednak czasochłonna i mało specyficzna. Detekcja mykoplazm z wykorzystaniem PCR pozwala na przyporządkowanie nie tylko do rodzaju, ale także do gatunku. W tej pracy analizie poddano 100 próbek klinicznych w celu identyfikacji M. hominis, M. genitalium, U. parvum i U. urealyticum, z wykorzystaniem zarówno metod biochemicznych, jak i molekularnych. Przedstawione wyniki potwierdzają małą specyficzność testów biochemicznych oraz większą skuteczność detekcji poszczególnych gatunków z wykorzystaniem metod molekularnych.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2019-10-23

Numer

Dział

Artykuły