Molekularne podstawy organizacji chromatyny bakteryjnej

Autor

  • Marta Kołodziej Zakład Mikrobiologii Molekularnej, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski
  • prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska Zakład Mikrobiologii Molekularnej, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski
  • Joanna Hołówka Zakład Mikrobiologii Molekularnej, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2019_270

Abstrakt

 Rozwój zaawansowanych technik obrazowania (tj. mikroskopia wysokorozdzielcza) oraz wysokoprzepustowych metod analizy DNA pozwolił na zrewidowanie dotychczasowego poglądu dotyczącego struktury i organizacji chromosomu bakteryjnego (nukleoidu). Wyniki badań prowadzonych w ostatnich latach sugerują, że nukleoid, podobnie do eukariotycznej chromatyny, wykazuje hierarchiczną organizację. Jednakże, u bakterii chromosom jest pod­dawany ciągłym modyfikacjom i rearanżacjom topologicznym ze względu na jednocześnie za­chodzące procesy replikacji, transkrypcji i translacji. Organizacja dynamicznej i równocześnie silnie upakowanej struktury nukleoidu zależy od czynników fizycznych działających na cząÂ­steczkę chromosomu w małej przestrzeni komórki bakteryjnej oraz jest wynikiem działania wielu białek wiążących się do DNA chromosomalnego. Celem niniejszego artykułu jest przed­stawienie obecnego stanu wiedzy na temat struktury chromatyny bakteryjnej oraz wyjaśnienie fizycznych i molekularnych czynników leżących u podstaw jej organizacji w komórce.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Pobrania

Opublikowane

2019-10-01

Numer

Dział

Artykuły