Kanoniczna ścieżka sygnałowa Wnt

Kanoniczna ścieżka sygnałowa Wnt – funkcjonalna struktura oraz znaczenie w płaskonabłonkowych nowotworach głowy i szyi

Autor

  • Robert Kleszcz Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2019_268

Abstrakt

Kanoniczna ścieżka sygnałowa Wnt fizjologicznie związana jest z regulacją proce­sów embriogenezy, różnicowania komórek i ich proliferacji. W transdukcji sygnału uczestniczy wiele białek, z których najważniejszym mediatorem jest β-katenina. W sta­nie braku pobudzenia ścieżki β-katenina podlega procesowi degradacji proteasomalnej, podczas gdy aktywacja szlaku wiąże się ze wzrostem jej cytoplazmatycznego stężenia i nasileniem translokacji do jądra komórkowego. W wyniku oddziaływania β-kateniny z czynnikami transkrypcyjnymi TCF/LEF dochodzi do zwiększenia ekspresji ponad stu ge­nów docelowych ścieżki Wnt. Nasilenie aktywności kanonicznej ścieżki Wnt obserwuje się w przypadku wielu komórek rakowych, w tym płaskonabłonkowych nowotworów głowy i szyi. Znajomość funkcjonalnej struktury tej ścieżki pozwala z kolei na poszuki­wanie terapeutycznych punktów uchwytu w celu zahamowania aktywności transkryp­cyjnej β-kateniny w komórkach nowotworowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2019-10-01

Numer

Dział

Artykuły