Ludzka rybonukleaza Dicer â struktura i funkcje biologiczne

Autor

  • Natalia Koralewska Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznań
  • Kinga Ciechanowska Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznań
  • Maria Pokornowska Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznań
  • Marek Figlerowicz Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznań i Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska, Poznań
  • Anna Kurzyńska-Kokorniak Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2019_267

Abstrakt

Rybonukleaza Dicer jest znana przede wszystkim z kluczowej roli, jaką odgrywa w proce­sie biogenezy krótkich regulatorowych RNA: miRNA oraz siRNA. Badania prowadzone w ostatnich latach znacząco wzbogaciły wiedzę dotyczącą funkcji pełnionych przez Dicer. Wykazano, że Dicer jest zaangażowana w metabolizm zróżnicowanej puli RNA, m.in. tRNA i snoRNA, usuwanie potencjalnie cytotoksycznych cząsteczek RNA oraz utrzymywanie sta­bilności genomu. Co więcej, podczas apoptozy, w następstwie cięcia proteolitycznego przez kaspazy, fragment Dicer staje się deoksyrybonukleazą i bierze udział w degradacji genomo­wego DNA. Odkrycie mechanizmu pasywnego wiązania RNA przez Dicer oraz jej aktywno­ści opiekuńczych wobec kwasów nukleinowych wykazało, że Dicer może dodatkowo pełnić funkcje niezwiązane z hydrolizą kwasów nukleinowych. W tym artykule podsumowujemy aktualny stan wiedzy na temat struktury i funkcjonowania ludzkiej rybonukleazy Dicer, uwzględniając kanoniczną rolę enzymu w biogenezie miRNA oraz nowo odkrywane obsza­ry jej aktywności.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Pobrania

Opublikowane

2019-10-01

Numer

Dział

Artykuły