Aktywność biologiczna N6-furfuryloadenozyny

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2019_265

Abstrakt

Cytokininy stanowią jedną z grup hormonów roślinnych, które odgrywają ważną rolę we wzroście i rozwoju roślin. Wykazują różne efekty działania, szczególnie stymulują syntezę białek i uczestniczą w kontroli cyklu komórkowego. Pierwszą odkrytą cytokininą była N6-furfuryloadenina (kinetyna). Jest ona uważana za silny inhibitor procesów utleniania białek
i kwasów nukleinowych w warunkach in vitro oraz in vivo. Zarówno kinetyna, jak i jej rybozyd (N6-furfuryloadenozyna, rybozyd kinetyny) jako naturalne związki występują w mleku kokosowym w stężeniu nanomolarnym. Rybozyd kinetyny selektywnie hamuje proliferację komórek nowotworowych oraz indukuje ich apoptozę. W tym artykule skupiono się na występowaniu rybozydu kinetyny, a przede wszystkim na jego metabolizmie oraz aktywności biologicznej.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2019-06-06

Numer

Dział

Artykuły