Profilowanie rybosomów jako innowacyjne narzędzie do badania procesu syntezy białek

  • Urszula Kaźmierczak Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska
  • Małgorzata Kwaśniak-Owczarek Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska

Abstrakt

Technika profilowania rybosomów (Ribo-seq) jest obecnie najefektywniejszą metodą badania procesu syntezy białek w warunkach in vivo. Ribo-seq polega na sekwencjonowaniu fragmentów mRNA ochranianych przez rybosomy (tzw. odcisków rybosomów), co pozwala na określenie dokładnej pozycji rybosomów na  transkryptach. Zaawansowana analiza bioinformatyczna danych uzyskanych z sekwencjonowania umożliwia selekcję odcisków rybosomów pochodzących od translatujących rybosomów, dając informację o rzeczywistym statusie translacyjnym mRNA. Celem artykułu jest zapoznanie czytelników z metodą profilowania rybosomów  oraz podstawowymi strategiami eksperymentalnymi i bioinformatycznymi, istotnymi w uzyskaniu  satysfakcjonujących rezultatów. Ponadto artykuł przedstawia konkretne przykłady zastosowania techniki  profilowania rybosomów w różnych systemach biologicznych, dając znaczący wgląd w proces translacji i jego  regulację.

Opublikowane
2019-03-22
Dział
Artykuły