Sirtuiny i ich rola w regulacji metabolizmu

  • Zuzanna Frydzińska Zakład Regulacji Metabolizmu, Instytut Biochemii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
  • Aleksandra Owczarek Zakład Regulacji Metabolizmu, Instytut Biochemii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
  • Katarzyna Winiarska Zakład Regulacji Metabolizmu, Instytut Biochemii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska

Abstrakt

Sirtuiny to – u ssaków – rodzina siedmiu enzymów (sirtuina 1-7) uczestniczących w post-translacyjnej modyfikacji białek (przede wszystkim deacetylacji, ale także: poliADP-rybozylacji, demalonylacji czy lipoamidacji), a tym samym – w regulacji wielu procesów metabolicznych. Aktywność wszystkich sirtuin jest zależna od dostępności NAD+. Natomiast funkcja poszczególnych izoform jest różna, a nawet wzajemnie antagonistyczna. W pracy szczegółowo omówiono rolę sirtuin w regulacji metabolizmu glukozy i lipidów oraz w mechanizmach naprawy DNA. Przedstawiono także znaczenie tych enzymów w patogenezie chorób, ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy i nowotworów, wskazując na możliwe terapeutyczne zastosowanie modulatorów aktywności sirtuin.

Opublikowane
2019-03-22
Dział
Artykuły