Krzywo, prosto, byle ostro â wzrost i naprowadzanie aksonów wzgórzowo-korowych

Autor

  • Marcin Andrzej Lipiec 1 - Laboratorium Neurobiologii Molekularnej, Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski, ul. Banacha 2c, 02-097 Warszawa, 2 - Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, ul. Ilji Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa
  • Marta Barbara Wiśniewska Laboratorium Neurobiologii Molekularnej, Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski, ul. Banacha 2c, 02-097 Warszawa

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2019_248

Abstrakt

Wzgórze, główna część międzymózgowia, jest węzłem integrującym informacje zmysłowe, motoryczne i o stanie emocjonalnym. Jako część neuronalnych pętli wzgórzowo-korowych zaangażowane jest w odbiór i analizę bodźców, regulację uwagi i poziomu świadomości oraz wybór reakcji behawioralnej. Rozwój aksonów wzgórzowo-korowych jest krytyczny dla pracy całego mózgu, a ich zaburzenia są jedną z możliwych przyczyn występowania zaburzeń psychicznych u ludzi. Proces topograficznego nakierowywania aksonów wzgórza do kory podlega regulacji przez cząsteczki sygnałowe obecne na drodze rosnących wypustek. W poniższym artykule na przykładzie myszy przybliżymy mechanizmy molekularne odpowiedzialne za wzrost i naprowadzanie aksonów wzgórzowo-korowych w czasie embriogenezy oraz odtworzymy ten proces od momentu wyrastania pierwszych aksonów ze wzgórza do ich wrastania w odpowiednie rejony kory mózgu.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Opublikowane

2019-06-06

Numer

Dział

Artykuły