Aneksyny mitochondriów

Autor

  • Joanna Bandorowicz-Pikuła Instytut Biologii Doświadczalnej, PAN, Warszawa, Polska
  • Marcin Woś Instytut Biologii Doświadczalnej, PAN, Warszawa, Polska
  • Anna Sekrecka-Belniak Instytut Biologii Doświadczalnej, PAN, Warszawa, Polska
  • Sławomir Pikuła Instytut Biologii Doświadczalnej, PAN, Warszawa, Polska

Abstrakt

Aneksyny tworzą rodzinę białek oddziałujących z błonami biologicznymi, której przedstawiciele powszechnie występują w organizmach kręgowców. Oddziaływania te są regulowane przez zmiany wewnątrzkomórkowego stężenia jonów wapnia ([Ca2+]wew.), pH, a także obecnośc w błonie ujemnie naładowanych lipidów i cholesterolu. Jako białka reagujące na zmiany [Ca2+]wew. oraz czynniki uczestniczące w fuzji błon biologicznych, aneksyny regulują szlaki przekazywania sygnałów, w których uczestniczą izoformy białkowej kinazy C (PKC). Wyniki wielu badań prowadzonych w różnych laboratoriach na świecie wskazują, że aneksyny mogą w komórce uczestniczyć między innymi w naprawie uszkodzeń błon biologicznych (szkielet aktynowy komórki oraz białka partnerskie aneksyn z rodziny S100), w transporcie pęcherzykowym, szczególnie w endocytozie (mikrodomeny błony wzbogacone w cholesterol), w przekazywaniu sygnałów, w regulacji homeostazy jonów wapnia, a także w regulacji funkcji mitochondriów i organizacji sieci mitochondrialnej w komórce. Temu ostatniemu zagadnieniu poświęcony jest niniejszy artykuł przeglądowy. Autorzy dedykują go Panu Profesorowi Lechowi Wojtczakowi, z okazji 90-lecia Jego urodzin.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-29