Topologia mitochondrialnych kanałów potasowych

Autor

  • Michał Laskowski Instytut Biologii Doświadczalnej, PAN, Warszawa, Polska
  • Bogusz Kulawiak Instytut Biologii Doświadczalnej, PAN, Warszawa, Polska

Abstrakt

Ostatnie badania wskazują na kluczową rolę mitochondriów, a w szczególności mitochondrialnych kanałów potasowych w procesach cytoprotekcji komórek poddanych niedotlenieniu. Wykazano, że aktywacja mitochondrialnego kanału potasowego o dużym przewodnictwie regulowanego jonami wapnia (mitoBKCa) oraz kanału potasowego regulowanego przez ATP (mitoKATP) chroni komórki sercowe przed cytotoksycznymi skutkami ischemii/reperfuzji. Mechanizm tego zjawiska nie jest jednak dokładnie poznany. Wydaje się, że jednym z kluczowych zagadnień dla zrozumienia mechanizmów cytoprotekcyjnych jest budowa molekularna oraz topologia kanałów potasowych rozumiana jako układ elementów struktury drugorzędowej w mitochondrialnej błonie wewnętrznej oraz orientacja przestrzenna domen podjednostek tworzących kanały. W niniejszej pracy podsumowano aktualny stan wiedzy dotyczący orientacji przestrzennej białek tworzących kanały mitoKATP oraz mitoBKCa. Wskazany został również związek między potencjalną topologią mitochondrialnych kanałów potasowych z ich rolą w mechanizmach cytoprotekcyjnych.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2016-06-30