Czego nie wiemy o mitochondrialnych kanałach potasowych?

Autor

  • Bartłomiej Augustynek Instytut Biologii Doświadczalnej, PAN, Warszawa, Polska
  • Antoni Wrzosek Instytut Biologii Doświadczalnej, PAN, Warszawa, Polska
  • Piotr Koprowski Instytut Biologii Doświadczalnej, PAN, Warszawa, Polska
  • Agnieszka Kiełbasa Instytut Biologii Doświadczalnej, PAN, Warszawa, Polska
  • Piotr Bednarczyk Zakład Biofizyki, SGGW, Warszawa, Polska
  • Agnieszka Łukasiak Zakład Biofizyki, SGGW, Warszawa, Polska
  • Krzysztof Dołowy Zakład Biofizyki, SGGW, Warszawa, Polska
  • Adam Szewczyk Instytut Biologii Doświadczalnej, PAN, Warszawa, Polska

Abstrakt

W pracy przedstawiono najciekawsze, a wciąż nierozstrzygnięte zagadnienia dotyczące pochodzenia, funkcji i farmakologii mitochondrialnych kanałów potasowych. W wewnętrznej błonie mitochondrialnej opisano, jak do tej pory, osiem kanałów potasowych: kanał regulowany przez ATP, kanały aktywowane jonami wapnia o dużym, średnim i małym przewodnictwie, kanały regulowane napięciem KV1.3 oraz KV7.4, dwuporowy kanał potasowy TASK-3 oraz kanał SLO2. Pierwotną funkcją mitochondrialnych kanałów potasowych jest regulacja potencjału wewnętrznej błony mitochondrialnej. Dodatkowo, mitochondrialne kanały potasowe wpływają na oddychanie, regulację objętości mitochondriów oraz syntezę reaktywnych form tlenu. Mechanizmy leżące u podstaw tych procesów nie są jednak dostatecznie poznane. W niniejszej pracy autorzy nie poprzestają na przedstawieniu dostępnej wiedzy dotyczącej mitochondrialnych kanałów potasowych. Idąc dalej, stawiają oni szereg hipotez które mogą wyznaczyć kierunek przyszłych badań tych białek.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2016-06-30