Mechanizmy transportu i dystrybucji mitochondriów w komórce

Autor

  • Karolina Drabik Instytut Biologii Doświadczalnej, PAN, Warszawa, Polska
  • Dominika Malińska Instytut Biologii Doświadczalnej, PAN, Warszawa, Polska
  • Jerzy Duszyński Instytut Biologii Doświadczalnej, PAN, Warszawa, Polska
  • Joanna Szczepanowska Instytut Biologii Doświadczalnej, PAN, Warszawa, Polska

Abstrakt

Mitochondria to wewnątrzkomórkowe struktury pełniące wiele funkcji niezbędnych dla życia komórki. Organella te charakteryzują się dynamiczną naturą, podlegając ciągłym procesom fuzji i fragmentacji oraz wewnątrzkomórkowej dystrybucji. Ruch mitochondriów w komórce odbywa się wzdłuż mikrotubul, poprzez kompleks transportujący, którego głównymi elementami są białka adaptorowe i motoryczne. W zależności od kierunku przemieszczania się mitochondriów (w stronę dystalnych części komórki lub regionu okołojądrowego) w transport zaangażowane są różne białka, podlegające odmiennym regulacjom. W poniższej pracy przedstawione zostanie podsumowanie dotychczasowej wiedzy na temat wewnątrzkomórkowego transportu mitochondriów w komórkach ssaków.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2016-06-30