Dialogi pomiędzy jądrem a mitochondriami

Autor

  • Maciej Szewczyk Instytut Genetyki i Biotechnologii, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Polska
  • Piotr P. Stępień Instytut Genetyki i Biotechnologii, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Polska

Abstrakt

Poza produkcją ATP mitochondria regulują wiele procesów, między innymi apoptozę, neurodegenerację, kancerogenezę i starzenie. Genom mitochondrialny ssaków ma zaledwie 16,5 kb i koduje mniej niż 20 polipeptydów i zestaw rRNA i tRNA. Pozostałe geny kodujące białka mitochondrialne znajdują się w jądrze komórki. Prawidłowy metabolizm wymaga stałej komunikacji pomiędzy mitochondriami a jądrem. Niniejszy artykuł przedstawia nowe odkrycia dotyczące komunikacji jądrowo-mitochondrialnej: import regulatorowych miRNA z cytosolu do wnętrza mitochondriów, eksport RNA z mitochondriów, nowe 3 peptydy kodowane przez genom mitochondrialny oraz transfer DNA mitochondrialnego do genomu jądrowego. Mechanizmy i znaczenie tych procesów nie są do końca poznane i stanowią kolejne wyzwanie dla współczesnej biologii molekularnej.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2016-06-30