Mechanizm fragmentacji mitochondriów – struktura i funkcja białka Drp1

Autor

  • Bernadeta Michalska Instytut Biologii Doświadczalnej, PAN, Warszawa, Polska
  • Jerzy Duszyński Instytut Biologii Doświadczalnej, PAN, Warszawa, Polska
  • Jędrzej Szymański Instytut Biologii Doświadczalnej, PAN, Warszawa, Polska

Abstrakt

Mitochondria tworzą w komórce dynamiczną sieć, która ulega ciągłym procesom fuzji i fragmentacji. Fragmentacja mitochondriów jest elementem wielu istotnych procesów komórkowych, do których między innymi należą mitoza, apoptoza czy mitofagia. Głównym białkiem biorącym udział w tym procesie jest Drp1 (ang. dynamin related protein 1). Białko to posiada zdolność oligomeryzacji, dzięki czemu tworzy na powierzchni błon mitochondrialnych spiralne struktury, które w wyniku hydrolizy GTP zaciskają się i przerywają integralność błon prowadząc do fragmentacji mitochondrium. Proces ten jest ściśle regulowany poprzez różne mechanizmy, głównie za pośrednictwem kontroli aktywności białka Drp1. Praca ta przedstawia obecny stan wiedzy na temat fragmentacji mitochondriów ze szczególnym uwzględnieniem roli i regulacji aktywności Drp1 w tym procesie.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2016-06-30