Białka mitochondrialne – import, eksport, degradacja

Autor

  • Michał Wasilewski Laboratorium Biogenezy Mitochondriów, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, Polska
  • Katarzyna Chojnacka Laboratorium Biogenezy Mitochondriów, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, Polska
  • Agnieszka Chacińska Laboratorium Biogenezy Mitochondriów, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, Polska

Abstrakt

Mitochondria uczestniczą w wielu niezwykle ważnych procesach biologicznych, takich jak wytwarzanie energii, inne ścieżki biochemiczne oraz przekazywanie sygnałów w komórce. Proteom mitochondrialny, czyli zestaw wszystkich białek obecnych w mitochondriach, jest współtworzony przez około tysiąc białek, z których przytłaczająca większość (99%) powstaje w cytosolu na bazie matrycy genomowego DNA. Białka te są kierowane do mitochondriów i sortowane dzięki wyspecjalizowanym mechanizmom właściwym dla odpowiednich przedziałów mitochondrialnych. Białka mitochondrialne podlegają następnie modyfikacjom potranslacyjnym warunkującym ich dojrzewanie, a wiele z nich uczestniczy w tworzeniu kompleksów białkowych. Napływ nowych białek jest równoważony przez mechanizmy usuwające niefunkcjonalne białka. Artykuł jest poświęcony mechanizmom odpowiedzialnym za biogenezę białek mitochondrialnych, które mają kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania komórek eukariotycznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2016-06-30