Mitochondrialne Hsp70 - funkcja i ewolucja

Autor

  • Jarosław Marszałek Pracownia Biochemii Ewolucyjnej, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Gdański i Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska

Abstrakt

Zdolność do cyklicznego oddziaływania z substratami białkowymi umożliwiła białkom opiekuńczym Hsp70 udział w różnorodnych procesach komórkowych takich jak: fałdowanie łańcucha polipeptydowego białek, transport polipeptydów przez błony, modulowanie odziaływań pomiędzy białkami, zapobieganie agregacji polipeptydów oraz rozbijanie agregatów białkowych. Aktywności te wymagają współpracy białka Hsp70 z białkami pomocniczymi typu-J oraz czynnikami wymiany nukleotydów. Białka pomocnicze regulują cykl hydrolizy ATP katalizowanej przez Hsp70, który umożliwia odwracalne wiązanie substratu białkowego. W poszczególnych przedziałach komórki eukariotycznej może współwystępować kilka różnych Hsp70 oraz białek typu-J. Dlatego ich funkcjonowanie w różnorodnych procesach wymaga specjalizacji albo samego Hsp70 albo też zdolności wielofunkcyjnego Hsp70 do oddziaływania z zestawem wyspecjalizowanych białek typu-J. Badane przez nas systemy Hsp70 funkcjonujące w mitochondriach dostarczają przykładów obydwu typów specjalizacji. Tym samym stanowią dogodny model badawczy umożliwiający poznanie zarówno molekularnych jak też ewolucyjnych podstaw funkcjonalnego różnicowania systemów Hsp70.

Downloads

Download data is not yet available.

Opublikowane

2016-06-30