Pęcherzyki transportu wewnątrzkomórkowego i zewnątrzkomórkowego – kluczowe struktury w procesie różnicowania tkanki kostnej i chrzęstnej

Autor

  • Agnieszka Strzelecka- Kiliszek Pracownia Biochemii Lipidów, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego, Polska Akademia Nauk,
  • Łukasz Bożycki Pracownia Biochemii Lipidów, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego, Polska Akademia Nauk,
  • Magdalena Komiażyk Pracownia Biochemii Lipidów, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego, Polska Akademia Nauk
  • Justyna Dudek Pracownia Biochemii Lipidów, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego, Polska Akademia Nauk,
  • Joanna Gasik Pracownia Biochemii Lipidów, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego, Polska Akademia Nauk,
  • Sławomir Pikuła Pracownia Biochemii Lipidów, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego, Polska Akademia Nauk,

DOI:

https://doi.org/10.18388/pb.2018_137

Abstrakt

Różnicowanie komórek tkanki kostnej, takich jak osteoblasty i chondrocyty, do komórek kompetentnych w procesie mineralizacji jest ważnym etapem fizjologicznego procesu mineralizacji kości i tkanki chrzęstnej. Wapnienie komórek naczyń krwionośnych towarzyszy także patologicznemu procesowi powstawania płytki miażdżycowej, która jest wynikiem różnicowania komórek mięśni gładkich ściany naczyń krwionośnych do komórek przypominających kompetentne w procesie mineralizacji komórki tkanki kostnej. Tkankowo-niespecyficzna fosfataza alkaliczna (TNAP), enzym niezbędny dla fizjologicznej mineralizacji, ulega aktywacji także w komórkach naczyń krwionośnych w odpowiedzi na stan zapalny. TNAP osiąga swoją funkcję w formie związanej z błoną plazmatyczną (PM) komórek ulęgających mineralizacji oraz z błoną pęcherzyków wydzielanych przez te komórki. Liczne doniesienia wskazują, że różnego typu pęcherzyki odgrywają podstawową rolę w zapoczątkowywaniu różnicowania komórek. W niniejszym artykule przeglądowym, opisano odmienne funkcje różnych typów struktur pęcherzykowych transportu komórkowego, takich jak pęcherzyki wewnątrzkomórkowe (IV), pęcherzyki zewnątrzkomórkowe (EV) i pęcherzyki macierzy pozakomórkowej (MV), na kolejnych etapach fizjologicznego lub patologicznego różnicowania tkanek kostnej i chrzęstnej.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-29